tặng

Bạn có thể tạo điều kiện cho tất cả người dân Texas phát triển bằng cách dễ dàng tiếp cận các chương trình sức khỏe và sức khỏe.


Bạn có thể tạo điều kiện cho tất cả người dân Texas phát triển bằng cách dễ dàng tiếp cận các chương trình sức khỏe và sức khỏe.

Chúng tôi tin rằng mọi người dân Texas nên được tiếp cận dễ dàng với các chương trình sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Thông qua chương trình Stronger Austin, It's Time Texas cung cấp các lớp tập thể dục miễn phí và giáo dục dinh dưỡng hầu như cho khán giả trên toàn tiểu bang, và tại các địa điểm cộng đồng dễ tiếp cận trong khu vực Greater Austin.

Stronger Austin là một chương trình của It's Time Texas, một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3 (EIN 43-2051509). Mọi đóng góp đều được hoan nghênh nhiệt liệt và được khấu trừ thuế.