Những câu hỏi thường gặp

Bạn có thể tạo điều kiện cho tất cả người dân Texas phát triển bằng cách dễ dàng tiếp cận các chương trình sức khỏe và sức khỏe.


Tổng Quát

Có, các lớp học của chúng tôi được mở cho bất kỳ ai. Kiểm tra lịch học của chúng tôi ở đây.

Lập trình ảo

Tất cả các lớp học Stronger Austin được lên lịch vào Giờ Chuẩn Miền Trung (CST). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Công cụ chuyển đổi múi giờ để xác nhận giờ học chính xác so với múi giờ của bạn.

Đối tác Austin mạnh mẽ hơn


[logooos_saved id = "105"]